Om Årets Barnbio

Biografcentralen har sedan 2013 delat ut priset Årets Barnbio och arrangerat efterföljande konferens, Barnbiodagarna, för branschen på den vinnande biografen. Priset består av 15 000 kronor och diplom för vinnande biograf. Diplom delas även ut till de 2 övriga nominerade biograferna att sätta upp i sin foajé som ett bevis på sin uppmärksammade verksamhet för barn.

Utmärkelsen är ett samarbete med Föreningen Sveriges Filmfotografer, Föreningen Filmregionerna och Sveriges Förenade Filmstudios.

Biografcentralen driver sajten www.bio.se , som är live sedan den 13 december 2017. Sajten samlar utbud och biljetter till Sveriges oberoende biografer och idag visas 180 biografers repertoar på bio.se – vilket gör den till Sveriges största biosajt! Om Biografcentralen Biografcentralen startade 2011 och är en ideell branschorganisation med årligt verksamhetsstöd av Svenska Filminstitutet. Biografcentralen arbetar med utbildningar, rådgivning, nätverk och distribution av svensk independentfilm, internationella klassiker och barnfilmer.